საქართველოს ვიზაჟის ინსტიტუტი

    საქართველოს ვიზაჟის ინსტიტუტი

    მისამართი: იაკობ ნიკოლაძის ქ.6
    მობილური: +995599444784
    ელ-ფოსტა: muainstitutegeorgia@gmail.com
    ვებ-გვერდი: https://www.themakeupinstitutegeorgia.com/