რუსთაველის თეატრი

    რუსთაველის თეატრი

    მისამართი: რუსთაველის გამზ. 17
    ტელეფონი: 0322726868