ნინო ქათამაძე - Art-Gene

ნინო ქათამაძე - Art-Gene

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: სამეგრელო აფხაზეთი

22:00 დასკვნითი კონცერტი: ნინო ქათამაძე