33ა - Art-Gene

33ა - Art-Gene

20:00-21:30 კონცერტი, ფოლკლორი: რაჭა-ლეჩხუმი

22:00 დასკვნითი კონცერტი: 33ა