მომსახურება და ტარიფები

მომსახურება


ინფო-თბილისი ჯგუფი თავის თავზე იღებს სტანდარტული სარეკლამო გვერდის დამზადებას, რომელიც მოიცავს: 

ფოტოების გადაღებას (სამუშაო საათების განმავლობაში: 11:00-18:00) და დამუშავებას
ტექსტური ინფორმაციის შედგენას და კორექტირებას
ტექსტური ინფორმაციის თარგმნას ინგლისურ ენაზე
დამუშავებული მასალის ვებ-გვერდზე განთავსებას.
პირადი მისამართის შექმნას: www.name.info-tbilisi.com

სარეკლამო გვერდის საბოლოო ვარიანტი თანხმდება დამკვეთთან. 

ინფორმაციის განახლება ხორციელდება რეგულარულად, დამკვეთის მხრიდან მისი მოწოდების შემდეგ არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღისა. 

თუ დამკვეთს აქვს აქტიური ვებ-საიტი, შესაძლებელია მისი ინტეგრირება. 

სტანდარტული სარეკლამო გვერდის დამზადება და მისი შემდგომი განახლება უფასოა. 

თუ ორგანიზაცია ატარებს ღონისძიებებს, მათ შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება აგრეთვე აფიშის გვერდზე: http://www.info-tbilisi.com/today 

 

ტარიფები


35 ლარიანი პაკეტი (3-4 გვერდი) 
- საინფორმაციო ტექსტი (ქართული, ინგლისური,რუსული)
- საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა, ვებსაიტი)
- ლოგოტიპი
- 6 -15 ფოტოსურათი (ფოტოგალერეა)
- მენიუ / პრეისკურანტი, პროგრამა
- პირადი მისამართი: www.name.info-tbilisi.com 
ყოველთვიური გადასახადი 35 ლარი 

100 ლარიანი პაკეტი (+ სარეკლამო ბანერი (160X70 px) პირველ გვერდზე) 
- სარეკლამო ბანერი (160X70px)
- საინფორმაციო ტექსტი (ქართული, ინგლისური)
- საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა, ვებსაიტი)
- ლოგოტიპი
- 15 - 30 ფოტოსურათი (ფოტოგალერეა)
- მენიუ / პრეისკურანტი, პროგრამა
- პირადი მისამართი: www.name.info-tbilisi.com 
- პირადი ელ-ფოსტა: name@info-tbilisi.com 
ყოველთვიური გადასახადი 100 ლარი 

ხელშეკრულების მინიმალური ვადა: 6 თვე