Shekra

Shekra

Director: David Doyashvili
Composer: Rusudan Morchiladze
Choreographer: Konstantine Purtseladze
Cast: Sopho Nizharadze, Giorgi Vardosanidze, Archil Sologashvili Alexander Begalishvili, Badri Begalishvili, Giorgi Kheloshvili, Lasha Ramishvili, Ana Kurtubadze, Ana Zambakhidze