ქარი მწყურია მე პირდაპირი

ქარი მწყურია მე პირდაპირი

რეჟისორი: მურმან ჯინორია
ავტორი: მურმან ჯინორია
მხატვარი: მურმან ჯინორია
როლში: მურმან ჯინორია
 

28 მაისი