ქალის სხეული, როგორც ბრძოლის ველი

ქალის სხეული, როგორც ბრძოლის ველი

რეჟისორი: ირაკლი გოგია
კომპოზიტორი: მეჰრან მირმირი
კოსტიუმების მხატვარი: სალომე ბათლიძე
რეჟისორის ასისტენტი: გიორგი ყაულაშვილი
მონაწილეობენ: გვანცა კანდელაკი, სოფია სებისკვერაძე

25 იანვარი