საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი

    საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი

    მისამართი: რუსთაველის გამზ. 37
    ტელეფონი: +995322996314