ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

    ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

    მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 99/1
    ტელეფონი: +995322957874,+995322953927