ოპერისა და ბალეტის თეატრი

    ოპერისა და ბალეტის თეატრი

    მისამართი: რუსთაველის გამზირი №25
    ტელეფონი: +995322004473